Skip to main content

Table 1 Description of the eight new SERPINA1 Null mutations identified

From: Identification and characterisation of eight novel SERPINA1 Null mutations

Variant Mutation
Q0cork T180ACA,delCA > Ter190TAA
Q0perugia V239GTG, delG > Ter241TGA
Q0brescia E257GAG > TerTAG
Q0torino Y297TAT > TerTAA
Q0cosenza Q305CAA > TerTAA
Q0pordenone L327CTG,delT > Ter338TGA
Q0lampedusa V337GTG,delG > Ter338TGA
Q0dublin F370TTT,delT > Ter373TAA